Serviciul Resurse Umane, Juridic

Serviciul Achiziții, Tarife

Serviciul Financiar Contabilitate

Serviciul Intern Prevenire și Protecție, Management Calitate Mediu OHSAS

Serviciul Administrativ

Biroul Contracte, Facturare, Încasare

Biroul Control Financiar Gestiune