Program de funcționare al S.C.Salpitflor Green S.A

Program audiențe Director General

Miercuri: intervalul orar 13:00 – 15:00 (înscrierile se fac în aceeaşi zi la Secretariat Director General între orele 12:00 - 13:00);

Personal birouri (sediul central): Luni- Vineri: 08:00 – 16:00

Secția Spații Verzi: Luni- Vineri: 07:30 – 15:30

Secția Salubrizare Căi Publice: Luni – Vineri:

         schimbul I – 07:00 – 15:00;

         schimbul II – 14:00 – 22:00;

         schimbul III – 22:00 – 06:00;

Secția Piețe Agroalimentare: Program de vară:Luni - Vineri: 06:30 – 20:30;

         Sâmbătă: 06:30 – 17:30;

         Duminică: 06:30 – 14:30;

         Program de iarnă: Luni - Vineri: 06:30 – 19:30;

         Sâmbătă: 06:30 – 14:30;

         Duminică: 06:30 – 13:30;

Persoană responsabilă să comunice informații de interes public:
        Idoraș Diana Maria – Șef Serviciu Resurse Umane, Juridic

Persoană desemnată relații cu presa/mass-media:
        Idoraș Diana Maria – Șef Serviciu Resurse Umane, Juridic

        contact: tel.:0248.217.050, int.107, fax: 0248.223.493.