Persoana responsabilă să comunice informații de interes public: Idoraș Diana Maria – Șef Serviciu Resurse Umane, Juridic

Raportul de activitate al consiliului de administrație SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA pentru anul 2020

Raport anul 2020 anexa 10 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raport anul 2020 anexa 3 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raportul de activitate al consiliului de administrație SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA pentru anul 2019

Decizie Nr.120 din 18.05.2020 privind starea de alertă

Masuri privind riscurile de infectare cu coronavirus
1.Decizie privind masurile de preventie
2.Declaratie
3.Reducera riscului de infectie cu coronavirus
4.Recomandari privind conduita sociala responsabila in prevenirea raspandirii covid-19

Raport anul 2019 anexa 10 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raport anul 2019 anexa 3 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raport de activitate al consiliului de administrație Societatea Salpitflor Green SA anul 2018

Raport anul 2018 anexa 10 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raport anul 2018 anexa 3 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raport de activitate al consiliului de administrație Societatea Salpitflor Green SA anul 2017

Raport anul 2017 anexa 10 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raport anul 2017 anexa 3 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Cerere tip de solicitare a informaţiilor de interes public

Lista documente de interes public

Reclamaţie administrativă - nefurnizare informaţii solicitate in timp legal

Reclamaţie administrativă transmitere răspuns negativ

Raport anul 2016 anexa 10 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raport anul 2016 anexa 3 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raport de activitate al consiliului de administrație Societatea Salpitflor Green SA anul 2016