Persoana responsabilă să comunice informații de interes public: Idoraș Diana Maria – Șef Serviciu Resurse Umane, Juridic

Raport de activitate al consiliului de administrație Societatea Salpitflor Green SA anul 2018

Raport anul 2018 anexa 10 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raport anul 2018 anexa 3 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raport de activitate al consiliului de administrație Societatea Salpitflor Green SA anul 2017

Raport anul 2017 anexa 10 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raport anul 2017 anexa 3 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Cerere tip de solicitare a informaţiilor de interes public

Lista documente de interes public

Reclamaţie administrativă - nefurnizare informaţii solicitate in timp legal

Reclamaţie administrativă transmitere răspuns negativ

Raport anul 2016 anexa 10 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raport anul 2016 anexa 3 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raport de activitate al consiliului de administrație Societatea Salpitflor Green SA anul 2016