Persoana responsabilă să comunice informații de interes public: Idoraș Diana Maria – Consilier juridic

Cerere tip de solicitare a informaţiilor de interes public

Lista documente de interes public

Reclamaţie administrativă - nefurnizare informaţii solicitate in timp legal

Reclamaţie administrativă transmitere răspuns negativ

Raport anexa 10 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raport anexa 3 HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raport de activitate al consiliului de administrație Societatea Salpitflor Green SA anul 2016