ANUNTURI ACHIZITII PUBLICE

Denumirea achiziţiei Documentele achiziţiei publice
Achiziţie servicii de paza- anunţ de participare simplificat
- caiet de sarcini
- formulare oferta de pază și model contract