TARIFELE PENTRU PRESTĂRI SERVICII UTILIZATE DE S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.


HOTĂRÂREA Consiliului Local Nr.124 din 24.03.2022 privind aprobarea tarifelor pentru aprobarea tarifelor pentru unele activități desfășurate de Societatea Salpitflor Green S.A.
Hotararea consiliului local 238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii servicilor publice -SC Salpitflor Green S.A.
ANEXA HCL 238 privind tarifele pentru prestari servicii utilizate de SC Salpitflor Green SA in municipiului Piteşti
Hotararea consiliului local 111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii servicilor publice -SC Salpitflor Green S.A.
DECIZIE privind aprobarea tarifelor pentru prestari servicii utilizate de SC Salpitflor Green SA în pieţele şi Târgul Săptămânal al municipiului Piteşti
Tarifele pentru prestari servicii utilizate de SC Salpitflor Green SA în pieţele şi Târgul Săptămânal al municipiului Piteşti
Anexa Nr.15 la HCL 111/29.03.2018 cu tarife pentru activitatea de amenajare și intreținere zone verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare , pâraie , râuri situate în intravilan în municipiul Piteşti