TARIFELE PENTRU PRESTĂRI SERVICII UTILIZATE DE S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.


Hotararea Consiliului Local nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii servicilor publice -Societatea Salpitflor Green S.A.
ANEXA HCL nr.238/12.07.2018 privind tarifele pentru prestari servicii utilizate de Societatea Salpitflor Green SA în municipiului Piteşti
Hotararea Consiliului Local nr.111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii servicilor publice -Societatea Salpitflor Green S.A.
DECIZIE privind aprobarea tarifelor pentru prestari servicii utilizate de Societatea Salpitflor Green SA în pieţele şi Târgul Săptămânal al municipiului Piteşti
Tarifele pentru prestari servicii utilizate de Societatea Salpitflor Green SA în pieţele şi Târgul Săptămânal al municipiului Piteşti
Anexa nr.15 la HCL nr.111/29.03.2018 cu tarife pentru activitatea de amenajare și intreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare , pâraie , râuri situate în intravilan în municipiul Piteşti