TARIFELE PENTRU PRESTĂRI SERVICII UTILIZATE DE S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.


Hotărârea consiliului local 81/25.02.2016 privind aprobarea tarifelor pentru unele activităţi desfăşurate de SC Salpitflor Green SA.
Tarifele utilizate în pieţele şi Târgul Săptămânal al Municipiului Piteşti aprobate prin Decizia Consiliului de Administraţie nr.54/27.09.2016