TARIFELE PENTRU PRESTĂRI SERVICII UTILIZATE DE S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.


Hotararea consiliului local 111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii servicilor publice -SC Salpitflor Green S.A.
DECIZIE privind aprobarea tarifelor pentru prestari servicii utilizate de SC Salpitflor Green SA în pieţele şi Târgul Săptămânal al municipiului Piteşti
Tarifele pentru prestari servicii utilizate de SC Salpitflor Green SA în pieţele şi Târgul Săptămânal al municipiului Piteşti
Anexa Nr.15 la HCL 111/29.03.2018 cu tarife pentru activitatea de amenajare și intreținere zone verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare , pâraie , râuri situate în intravilan în municipiul Piteşti
Hotărârea consiliului local 81/25.02.2016 privind aprobarea tarifelor pentru unele activităţi desfăşurate de SC Salpitflor Green SA.
Tarifele utilizate în pieţele şi Târgul Săptămânal al Municipiului Piteşti aprobate prin Decizia Consiliului de Administraţie nr.54/27.09.2016