Societatea Salpitflor Green S.A. crează condițiile necesare desfășurării activităților de comercializare a bunurilor
care să respecte principiile concurenței loiale, de protejare a vieții, sanătății, securității și intereselor economice ale
consumatorilor precum și a mediului.

Secția Piețe Agroalimentare asigură:


• administrarea pieţelor, bazarului şi târgului săptămânal din municipiul Piteşti;
• ȋnchirierea de mese în vederea comercializării legumelor, fructelor şi seminţelor;
• ȋnchirierea spaţiilor comerciale şi a terenurilor în vederea comercializării cărnii si produselor din carne, ouălor, mierii și produselor apicole, peștelui, florilor precum şi a unor articole de uz gospodăresc, realizate de mica industrie sau de micii meseriaşi, ca și a unor articole nealimentare de cerere curentă;
• închirierea de mese în vederea comercializării produselor textile şi altele asemenea în Bazarul Gheorghe Lazăr;
• amenajarea în Târgul Săptămânal a unui sector destinat comercianţilor cu maşini spre vânzare.