Secţia Salubrizare căi publice din cadrul Societății Salpitflor Green S.A. Piteşti asigură:

• măturatul manual și măturatul mecanic;

• întreţinerea curăţeniei pe străzi, trotuare, alte locuri publice;

• curăţarea rigolelor prin răzuire manuală;

• spălatul manual cu furtunul montat la cisternă;

• stropitul aleilor şi al arterelor de circulaţie;

• curăţatul mecanic și manual al zăpezii şi gheţii;

• combaterea poleiului prin ȋmprăştiat material antiderapant;

• curăţarea gurilor de scurgere;

• colectarea, încărcarea şi transportul rezidurilor stradale rezultate după salubrizarea stradală din coşurile de gunoi şi eurocontainerele stradale;

• încărcatul şi transportul zăpezii şi gheţii în locurile autorizate.


        Măturatul manual şi mecanizat al străzilor, drumurilor, aleilor din municipiu constă într-un ansamblu de activităţi destinate pentru curăţarea cu frecvenţa stabilită în funcţie de situaţii şi priorităţi. Se execută în permanenţă cu excepţia sezonului rece.
        Întreţinerea curăţeniei se efectuează tot cursul anului pe toată durata zilei, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.
        Răzuirea rigolelor pe o porţiune de 0,75m lângă bordură spre axul drumului constă în adunarea materialului răzuit şi a celorlalte obiecte aruncate.
        Spălatul străzilor, trotuarelor, aleilor se face atât cu furtunul la cisternă, cât şi mecanic după executarea procesului de măturat atunci când temperatura este peste 5˚C.
        Stropitul străzilor se va realiza prin împrăştierea apei pe întreaga suprafaţă a carosabilului pentru evitarea formării prafului şi crearea unui climat de confort şi igienă citadină.
        Curăţarea manuală şi mecanică a zăpezii se execută atât ziua cât şi noaptea, având drept scop menţinerea căilor publice în stare de funcţionare.
        Activitatea de combatere a poleiului are drept scop mărirea coeficientului de aderenţă a autovehiculelor, circulaţia în condiţii bune a pietonilor pe trotuare, alei. Această activitate se face atât manual din rămpile intermediare sau cu utilaje specifice. Ca materiale antiderapante se folosesc amestecurile de sare şi nisip, clorură de calciu.
        Curăţarea gurilor de scurgere este necesară pentru scurgerea apei rezultate din topirea zăpezii.
        Activitatea Secţiei Salubritate Stradală are drept scop realizarea unui aspect salubru al municipiului, ridicarea gradului de confort citadin, căutând în permanenţă ridicarea calităţii lucrărilor efectuate.