Secția Spații Verzi asigură:

Obţinerea materialului floricol în câmp şi sere:     
• pregătirea şi prelucrarea solului;
• lucrări pregătitoare în vederea obţinerii materialului floricol în sere;
• producerea materialului floricol săditor în sere;
• producerea materialului floricol săditor în teren de cultură;
• producerea materialului săditor prin înmulţirea vegetativă a plantelor floricole;
• agrotehnica culturilor floricole;
• recoltarea şi livrarea materialului floricol;

Lucrări executate în vederea întreţinerii temperaturii optime necesare pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor:
• efectuarea de aranjamente florale în vederea participării la diferite expoziţii cu tematică florală în oraş şi în ţară;
• supravegherea şi întreţinerea în condiţii normale a generatoarelor de aer cald;
• lucrări specifice de camuflaj şi aerisire;

Obţinerea materialului dendrologic în câmp şi sere:
• pregătirea şi prelucrarea solului;
• lucrări pregătitoare în vederea obţinerii materialului dendrologic în solar;
• producerea materialului săditor prin înmulţirea vegetativă a plantelor dendrologic;
• agrotehnica culturilor dendrologice;
• livrarea materialului dendrologic;

Lucrări de întreţinere aplicate arborilor, arbuştilor ornamentali, gardurilor vii şi trandafirilor:
• tăierea (tăieri de întreţinere şi formare);
• udarea;
• fertilizarea;
• plivirea şi mobilizarea solului;
• lucrări specifice de îngrijire la arbori şi arbuşti;
• lucrări efectuate cu motocultorul;

Plantarea arborilor, arbuştilor, gardurilor vii şi trandafirilor în amenajările peisagistice;
   Plantarea florilor (anuale, bienale, perene) Lucrări de întreţinere la flori (anuale, bienale, perene):

• fertilizarea;
• irigarea;

Lucrări de înfiinţare a gazonului:
• pregătirea solului;
• semănarea;
• tăvălugire;
• udarea;

Lucrări de întreţinere a gazonului:
• udarea;
• feritilizarea;
• tunderea gazonului;
• aerarea;
• supraînsămânţarea;

Combaterea bolilor şi dăunătorilor prin efectuarea de tratamente chimice:
• aplicarea măsurilor de igienă culturală;
• aplicarea tratamentelor chimice;

Lucrări executate în vederea întreţinerii spaţiilor verzi, scărilor şi aleilor de acces în parcuri şi scuaruri:
• degajarea terenului de corpuri străine;
• măturatul manual al scărilor şi aleilor din parcuri şi scuaruri;
• cioplitul ierbii pe alei şi scări;
• ierbicidat;
• cosit manual;
• plivit buruieni şi mobilizat solul la garduri vii, ronduri cu flori şi trandafiri;
• tăiat drajoni la arbori, scos uscături, eliminat sălbaticul din trandafiri;
• încărcatul resturilor vegetale în remorcă;
• curăţat alei şi scări de zăpadă afânată sau îngheţată;
• împrăştierea materialului antiderapant;

Lucrări de întreţinere aplicate mecanizat arborilor, gardurilor vii şi gazonului
   Lucrări de întreţinere la arbori (toaletare arbori):

• tăieri în repaus vegetativ;
• tăieri în perioada de vegetaţie;

Lucrări de întreţinere la garduri vii:
• tăieri de întreţinere;

Lucrări de întreţinere la gazon:
• tunderea gazonului;

Lucrări de întreţinere în vederea întreţinerii în mod mecanizat a spaţiilor verzi:
• Cosit iarba mecanizat;
• Strângerea şi încărcatul resturilor vegetale;

Activitatea de transport din cadrul Secţiei Spaţii Verzi:
• Transport de material săditor la formaţiile de lucru spatii verzi;
• Transport deşeuri vegetale la rampa de gunoi;
• Transport material antiderapant la punctele de lucru;
• Transport lemn de foc rezultat din activitatea de tăieri şi toaletări la compartiment sere;
• Efectuat lucrare de deszăpezire cu tractor şi lamă;
• Lucrări mecanice în pepinieră cu tractoarele (arat, frezat solul, discuit, lucrat solul cu rotosapa etc.);
• Lucrarea de udat a arborilor, arbuştilor şi rondurilor cu flori cu furtunul de la cisterna;
• Lucrari de tocare a resturilor lemnoase rezultate din activitatea de tăiere a arborilor de pe sector;
• Măturarea mecanizată a aleilor în parcuri şi grădini publice;
• Spălat mecanizat bănci.