LICENŢE

Societatea deţine licenţe de operare clasa 2 de la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) pentru:
• Activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț;
• Activitatea de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
Societatea funcţionează în baza:
• Avizului de securitate la incendiu nr.50503/15.04.2009 (Piaţa Calea Bucureşti);
• Autorizaţiei de securitate la incendiu nr.50679/19.10.2009 (Piaţa Calea Bucureşti);
• Avizului de securitate la incendiu nr.1152279/05.10.2010 (Piaţa Smârdan);
• Avizului de protecţie civilă nr.1152280/05.10.2010 (Piaţa Smârdan);
• Autorizaţiei de protecţie civilă nr.2036938/19.04.2011 (Piaţa Smârdan);
• Notificărilor privind certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică (Pieţele Găvana, Trivale, Războieni, Traian, Smârdan, Prundu, Calea Bucureşti şi Târgul Săptămânal);
• Autorizaţiei nr.141/30.09.2010 pentru prestări servicii cu produse de protecţie a plantelor;
• Autorizaţiei de Mediu nr.403/27.01.2015 pentru activităţi de întreţinere peisagistică – cod CAEN 8130 şi colectare deşeuri nepericuloase (Secţia Salubritate Stradală) – cod CAEN 3811;
• Autorizaţiei nr.AG00810B0 pentru prelucrarea seminţelor şi materialului săditor pentru plante ornamentale eliberată de Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor;
• Autorizaţiei nr.AG0080A00 pentru producerea seminţelor şi materialului săditor pentru plante ornamentale eliberată de Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor;
• Autorizaţiei nr.AG008200C pentru comercializarea seminţelor şi materialului săditor pentru plante ornamentale eliberată de Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor.