OBIECTUL DE ACTIVITATE

• Activitatea principală:
Activităţi de întreţinere peisagistică

• Activităţi secundare:
Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală;
Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
Alte activităţi de servicii n.c.a.
Colectarea deşurilor nepericuloase;
Colectarea deşeurilor periculoase;
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate;
Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate;
Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate;
Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor;
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat;
Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor;
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne;
Comerţ cu ridicata al florilor şi plantelor;
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor;
Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;
Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte;
Cultivarea altor plante permanente;
Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi;
Cultivarea plantelor pentru înmulţire;
Depozitări;
Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
Lucrări de pregătire a terenului;
Pregătirea seminţelor ;
Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;