Adunarea Generală a Acţionarilor:

• Consiliul Local al Municipiului Piteşti

• S.C. Salubritate 2000 S.A

        
Consiliul de Administraţie:

• Alin Alexandru Badoiu (C.V.) - membru
• Bercu Florian (C.V.) - membru
• Truică Constanin (C.V.) - membru
• Sandu Ion-Robert (C.V.) - membru
• Sabie Gheorghe Gabriel (C.V.) - preşedinte

Director General :

• Tomescu Diana Maria (C.V.) /Decizie CA