PREZENTARE GENERALĂ

    

Înfiinţată în anul 2010, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Piteşti, Salpitflor Green este o societate comercială, sub autoritatea administraţiei publice locale cu rolul de a adminstra, prin gestiune directă, activităţile de curăţare şi întreţinere a Municipiului Piteşti.
   Societatea Salpitflor Green S.A. îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 50007, 50008 şi 50009/30.09.2010.

Societatea funcţionează potrivit reglementărilor legale în vigoare privind societăţile, respectiv Legea nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare având ca acționari Societatea Salubritate 2000 S.A. și Consiliul Local al Municipiului Pitești care, potrivit prerogativelor conferite de OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, administrează patrimoniul Municipiului Pitești.

Societatea desfăşoară activităţi de:
• amenajare şi întreţinere a zonelor verzi aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Piteşti;
• măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice;
• îndepărtare a zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii, etc.
• construire, modernizare, întreţinere, administrare şi exploatare a târgului, pieţelor agroalimentare şi bazarelor din municipiul Piteşti;

Societatea asigură întreţinerea curăţeniei şi a zonelor verzi aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Piteşti, amenajarea spaţiilor verzi cu flori şi arbuşti, crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a bunurilor care să respecte principiile concurenţei loiale, de protejare a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.

S.C. Salpitflor Green S.A. a implementat sistemul de management al calităţii ISO 9001:2008, sistemul de management al mediului ISO 14001:2005 şi sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale OHSAS 18001:2008.