PREZENTARE GENERALĂ

    

Înfiinţată în anul 2010, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Piteşti, Salpitflor Green este o societate comercială, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Piteşti,cu rolul de a adminstra, prin gestiune delegată, servicii de salubrizare, respectiv activităţile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice şi curăţarea si transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ şi serviciile de administrare a domenilui public şi privat, respectiv activităţile de amenajare şi întreţinerea zonelor verzi şi igienizarea şi regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan şi construire, modernizare, întreţinere, administrare şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor în Municipiului Piteşti.
   Societatea Salpitflor Green S.A. îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice nr.15557/30.03.2018, 15559/30.03.2018 şi 32672/12.07.2018.

Societatea funcţionează potrivit reglementărilor legale în vigoare privind societăţile, respectiv Legea nr.31/1990 a societăţilor , republicată ,cu modificările şi completările ulterioare având ca acţionari Societatea Salubritate 2000 S.A. şi Consiliul Local al Municipiului Piteşti care, potrivit prerogativelor conferite de Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, administrează patrimoniul Municipiului Piteşti.

Societatea desfăşoară activităţi de:
• amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi şi igienizarea şi regularizarea cursurilor de apă - izvoare , pâraie , râuri situate în intravilan în municipiul Piteşti;
• măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
• curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ;
• construire, modernizare, întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor în municipiul Piteşti.

Societatea asigură salubrizarea localităţii şi întreţinerea zonelor verzi aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Piteşti, amenajarea cu flori şi arbuşti, crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a bunurilor care să respecte principiile concurenţei loiale, de protejare a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.

Societatea Salpitflor Green S.A. a implementat sistemul de management al calităţii ISO 9001:2008, sistemul de management al mediului ISO 14001:2005 şi sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale OHSAS 18001:2008.