Anexa 1

Situaţia contractelor atribuite prin achiziţie publică