Informații financiareRaportare la data 30 IUNIE 2023
Raportare la data 30 IUNIE 2023
Anexe la situațiile financiare 2022
1.Hotarare AGA situatii financiare
2.Decizie CA distribuire profit
3.Decizie CA situatii financiare
4.Raportul administratorilor
5.Note explicative la situatiile financiare
6.Hotărâre AGA repartizare profit
7.Propunere distribuire profit
8.Situatia capitalurilor proprii
9.Situatia fluxurilor de numerar
10.Balanta de verificare
11.Raportul auditorului independent
Raportare la data 31 Decembrie 2022
Bilanț la data 31 Decembrie 2022
Raportare la data 30 IUNIE 2022
Bilanț la data 30 Iunie 2022
RAPORTARE FINANCIARĂ 31 DECEMBRIE 2021
1.Hotarare AGA situatii financiare
2.Hotarare AGA distribuire profit
3.Adresa inaintare CA situatii financiare
4.Decizie CA situatii financiare
5.Decizie CA distribuire profit
6.Declaratie administrator
7.Situatii financiare
8.Note explicative
9.Propunere distribuire profit
10.Situatia capitalurilor proprii
11.Situatia fluxurilor de numerar
12.Balanta de verificare
13.Raportul administratorului
14.raport control intern managerial
15.Raportul auditorului
16.E-VIZĂ ANUALĂ pentru exercitarea activității de audit financiar
RAPORTARE FINANCIARĂ 31 DECEMBRIE 2020
1.Hotarare AGA situatii financiare
2.Hotarare AGA distribuire profit
3.Adresa inaintare CA situatii financiare
4.Decizie CA situatii financiare
5.Decizie CA distribuire profit
6.Declaratie administrator
7.Situatii financiare
8.Note explicative
9.Propunere distribuire profit
10.Situatia capitalurilor proprii
11.Situatia fluxurilor de numerar
12.Balanta de verificare
13.Raportul administratorului
14.raport control intern managerial
15.Raportul auditorului
Anexe la situațiile financiare 2019
1.Hotarare AGA situatii financiare
2.Hotarare AGA distribuire profit
3.Adresa inaintare CA situatii financiare
4.Decizie CA situatii financiare
5.Decizie CA distribuire profit
6.Declaratie administrator
7.Situatii financiare
8.Note explicative
9.Propunere distribuire profit
10.Situatia capitalurilor proprii
11.Situatia fluxurilor de numerar
12.Balanta de verificare
13.Raportul administratorului
14.raport control intern managerial
15.Raportul auditorului 2019
Raportare la data 31 Decembrie 2018
Bilanț la data 31 Decembrie 2018
Raportare la data 30 Iunie 2018
Raportare contabilă la 30.06.2018
Raportare la data 31 Decembrie 2017
Bilanț la data 31 Decembrie 2017
Raportare la data 30 Iunie 2017
Raportare contabilă la 30.06.2017
Confirmare depunere bilanț
Raportare la data 31 Decembrie 2016
Bilanț la 31 Decembrie 2016
Balanța la 30 Iunie 2016
Raportare la data 31 Decembrie 2015
Bilanț la 31 Decembrie 2015
Balanța la 30 Iunie 2015